De jacht op talent: 4 op de 10 professionals benaderd voor carrièreswitch

04-04-23 14:18 By Serge Claesen

Ik kan met trots zeggen dat we midden in de dynamische en uitdagende wereld van recruitment staan. In het afgelopen kwartaal hebben we gezien dat sourcing van kandidaten een steeds belangrijkere rol speelt.

Volgens recente cijfers van Intelligence Group is maar liefst 39,7% van de Nederlandse beroepsbevolking benaderd om van werkgever te veranderen.

Een ongekend hoog percentage, wat ons als recruitment professionals uitdaagt om creatiever en proactiever te zijn.

Deze toenemende sourcingsdruk is niet het enige opvallende aspect op de huidige arbeidsmarkt. Het aantal actieve baanzoekers is namelijk flink gedaald, tot precies 1 miljoen personen. Dit maakt het nog belangrijker voor werkgevers om zelf potentiële kandidaten te benaderen.

Bij Best Recruitment zetten we ons in om onze klanten te ondersteunen bij het vinden van het beste talent, zelfs in deze krappe markt. Het afgelopen jaar hebben we ook gezien dat het aantal baanwissels is toegenomen.

Ongeveer 1,84 miljoen mensen gaven aan in de laatste 12 maanden ander of nieuw werk te hebben gevonden.

Dit laat zien dat de arbeidsmarkt allesbehalve statisch is. Bovendien zijn werkgevers steeds vaker bereid om nieuwe werknemers direct een vast contract aan te bieden, wat een stijgende trend laat zien in de afgelopen 7 jaar.

Het aandeel uitzend- en andere flexcontracten is gedaald tot iets onder de 12%, een daling van bijna 50% ten opzichte van 7 jaar geleden.

Ondanks de toename in vaste contracten, is de arbeidsmarkt niet minder flexibel geworden voor werkgevers. Er is namelijk ook een sterke groei te zien in het aantal zzp'ers, wat inmiddels is gestegen tot ruim 1,2 miljoen. Daarnaast neemt het aantal detacheringen toe, wat werkgevers meer flexibiliteit biedt.

Hoewel de huidige arbeidsmarkt gunstig lijkt vanuit het perspectief van werknemers, met een recordaantal banen, vacatures, lage werkloosheid en hoge arbeidsmarktparticipatie, is de situatie voor werkgevers problematisch.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor uitdagingen zoals ziekteverzuim, verloop en een grotere afhankelijkheid van externe (flex)partijen.

Bij Best Recruitment begrijpen we de uitdagingen die werkgevers ondervinden en blijven we ons inzetten om hen te ondersteunen bij het aantrekken van het beste talent. We kijken uit naar het komende kwartaal en zullen blijven inspelen op de veranderende arbeidsmarkt om onze klanten optimaal te ondersteunen.

Serge Claesen